Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWSCY SENIORZY OBJĘCI TELEOPIEKĄ

Osoby korzystający z Dziennego Domu Senior+ w Mławie i osoby korzystające z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zostały objęte teleopieką.

Teleopieka to forma zdalnej opieki senioralnej w oparciu o opaskę telemedyczną z przyciskiem SOS, która monitoruje funkcje życiowe seniora. Całodobowe wsparcie i przycisk SOS pozwalają na podjęcie natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Program pt. „Pilotażowy program wdrażania usług teleopiekuńczych w formie teleopieki” jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Źródło/UM Mława

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: