Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWSKA “BUDOWLANKA” BADA LOSY ABSOLWENTÓW

Badanie losów absolwentów naszej szkoły realizowane jest już od wielu lat. Przedmiotem przeprowadzanych badań jest aktualna sytuacja absolwentów, którzy ukończyli naukę i zdali egzamin maturalny. Monitorowanie losów absolwentów umożliwia nam poznanie dalszej kariery edukacyjno–zawodowej młodzieży kończącej naukę.- czytamy w informacji podanej przez Zespół Szkół nr 1 w Mławie
Jak podaje placówka pozyskiwane informacje wykorzystywane są do opracowania zestawień statystycznych, które pozwalają na stwierdzenie, czy wiedza i umiejętności zdobyte w technikum i branżowej szkole I stopnia (dawniej zasadniczej szkole zawodowej) wpływają na dalszą edukację i ścieżki kariery absolwentów. Dzięki temu szkoła dowiaduje się, czy aktualna oferta edukacyjna szkoły spełnia oczekiwania uczniów. Opracowane wyniki pomagają przy uzupełnianiu oferty edukacyjnej, a przyszłym uczniom przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia w “Budowlance”.
Szkoła zwraca się więc do Absolwentów, o wypełnienie ankiety, na podstawie której wykonanie tego zadania będzie prostsze.
Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: