Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Mławska oczyszczalnia – dobry przykład inwestycji w PPP

Oczyszczalnia ścieków w Mławie została wskazana jako jeden z sukcesów inwestycji realizowanych w formie partnerstwa w naszym kraju.

– Inwestycje publiczne w obszarze ochrony środowiska można realizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) – rekomendował 3 lutego br. na konferencji „PPP – szansą na inwestycje chroniące środowisko” wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP.

Minister przypomniał, że w polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego ochrona środowiska została wskazana na pierwszym miejscu, jako jeden z sektorów, w których PPP powinno być intensywnie wykorzystane.

W swoim wystąpieniu na konferencji podał kilka przykładów udanych realizacji z udziałem partnerów. Wymieniono Włocławek, gdzie powstaje instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Poznań, w którym funkcjonuje podobny zakład, a także Olsztyn.

Jako przykład dobrej realizacji przedsięwzięcia w formule PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym minister Buda wskazał Mławę. Podkreślił, że nasz projekt obecnie znajduje się na etapie utrzymania i stanowi dobry przykład właściwie realizowanej inwestycji PPP.

Przypomnijmy: Miejska oczyszczalnia ścieków w Mławie wybudowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego została otwarta 2 lipca 2019 roku. Umowa partnerów, Miasta Mława i SUEZ Woda, obejmuje sfinansowanie, zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowej miejskiej oczyszczalni przez 30 lat. Instalacja oparta jest na dobranej przez SUEZ technologii i wykonana w najnowszych, dostępnych technologiach. Wyposażona została w dwa niezależne ciągi technologiczne oraz system dezodoryzacji. Całkowity koszt inwestycji – 47 mln złotych netto – został poniesiony przez SUEZ. Zgodnie z umową nowy obiekt będzie eksploatowany przez personel tej firmy przez 30 lat.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: