Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWSKA OSP W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO-GAŚNICZYM

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Mławska jednostka jest jedną z 21 w województwie mazowieckim oraz 164 na terenie kraju włączonych w 2020 r. do KSRG.

Jednym z kluczowych wydarzeń poprzedzających decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej było podpisanie 28 sierpnia 2020 r. trójstronnego porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu mławskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu, sygnowali: Prezes OSP Mława – dh Jerzy Kwiecień, Naczelnik OSP Mława – dh Tomasz Maciejewski, Burmistrz Miasta Mława – Sławomir Kowalewski oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie – st. bryg. Zbigniew Kąpiński.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju. Muszą posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

Obecnie jednostka OSP Mława ma 59 członków, z których 34 posiada uprawnienia  i spełnia wymagania do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Druhowie odbyli szereg szkoleń, począwszy od podstawowych, technicznych, poprzez szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, na szkoleniach dowódców i naczelników kończąc. Na wyposażeniu jednostki  znajduje się średni samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco z 1999 roku. Pojazd z siedmioosobowym przedziałem dla załogi posiada m.in. zbiornik wody o pojemności 2000 litrów, autopompę o wydajności 1600 l/min., sprzęt ochrony dróg oddechowych, agregaty prądotwórczy i oddymiający, motopompy szlamową i pływającą, piłę spalinową do betonu i stali, piłę spalinową do drewna, zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 oraz hydrauliczny zestaw ratownictwa drogowego.

Główny ciężar finansowania funkcjonowania jednostki OSP Mława spoczywa na samorządzie lokalnym. Miasto Mława pokrywa wydatki związane m. in. z utrzymaniem strażnicy, przeglądami, naprawami i zakupami sprzętu, wypłatą ekwiwalentu za udział druhów w szkoleniach, ćwiczeniach oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych. Miasto zapewnia również pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczeń strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Mławscy ochotnicy mieli też dodatkowe wsparcie ze strony darczyńców. Znaczną pomocą dla jednostki okazały się środki finansowe przekazane przez mławskie firmy i przedsiębiorców – ogółem 116 tys. zł – dzięki którym druhowie mogli doposażyć jednostkę w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

Źródło i foto: UMM 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: