MŁAWSKA POLICJA DOŁĄCZYŁA DO #GaszynChallenge [VIDEO]

MŁAWSKA POLICJA DOŁĄCZYŁA DO #GaszynChallenge [VIDEO]

Dziękujemy za ominację Komendzie Powiatowej Policji w Żurominie oraz Komendzie Powiatowej PSP w Mławie.

#GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic lub w łatwiejszej wersji nie zrobić pompek ale wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie nominuje kolejne przynajmniej 3 osoby, które mają 48 godzin na wykonanie zadania.

12 czerwca br., funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Mławie podjęli wyzwanie. Małemu Wojtusiowi życzymy dużo zdrowia. Pozdrawiamy serdecznie i dorzucamy się do zbiórki pieniędzy na https://www.siepomaga.pl/wojtus
(Dołącza się także nominowany Posterunek Policji w Szreńsku)

Kolejni nominowani:

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Urząd Miasta w Mławie oraz
Straż Miejską w Mławie

źródło:KPPMława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: