Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MŁAWSKI MOSIR ZAPRASZA NA NAUKĘ PŁYWANIA

Czy będzie można lepić bałwany nie wiemy, dużo zależy od pogody, ale czasu dzieci będą miały pod dostatkiem. Od 31 stycznia do 13 lutego w woj. mazowieckim będą trwały ferie zimowe. MOSiR w Mławie zaprasza m.in. na naukę pływania.

https://youtu.be/WbIYAC_UnzM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: