MŁAWSKI STAROSTA PODPISAŁ DWIE UMOWY INWESTYCYJNE NA PRAWIE 7,5 MLN ZŁ

MŁAWSKI STAROSTA PODPISAŁ DWIE UMOWY INWESTYCYJNE NA PRAWIE 7,5 MLN ZŁ

4 września 2020 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy Rakowski – Starosta Mławski i Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kowalskiej podpisali umowy z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim na realizację dwóch inwestycji drogowych na łączną kwotę 7 440 622,88 zł.

Powiat Mławski otrzymał dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby – Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo. w wysokości 1 225 283,26 zł.  Termin wykonania zadania do 15 grudnia 2020 r.
  2. Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II. w wysokości 6 215 339,62 zł.  Termin wykonania zadania do 31 października 2021 r.

Starosta Jerzy Rakowski w imieniu 10 samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, złożył osobiste podziękowanie.

 

Źródło i foto/powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: