MŁAWSKIE RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE OTRZYMAJĄ DOTACJĘ 10 000 ZŁ KAŻDY

MŁAWSKIE RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE OTRZYMAJĄ DOTACJĘ 10 000 ZŁ KAŻDY

Mławskie Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymają dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości do 10 000 zł każdy. W środę  8 lipca br. w Ciechanowie podpisano umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.

Mławę na podpisaniu umowy reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Mława Szymon Zejer oraz Zastępca Skarbnika Miasta Mława – Jolanta Sokołowska. Ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego dokumenty podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Dzięki staraniom burmistrza Sławomira Kowalewskiego oraz pracowników Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Mława dotacje otrzymają:

  • ROD “RELAX” na zadanie pn.:  Poprawa dostępu do wody na terenie ogrodu „RELAX” w Mławie”;
  • ROD “POD LASEM” na zadanie pn.: Poprawa dostępu do wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POD LASEM” w Mławie”;
  • ROD “IM. 550 – LECIA MŁAWY” na zadanie pn.: Budowa alei dojazdowej na terenie ogrodów działkowych im. „ 550-lecia Mławy” w Mławie – etap II;
  • ROD “ZA TOREM” na zadanie pn.: Poprawa dostępności na terenie ROD „ZA TOREM” w Mławie.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”. Formuła programu przewiduje następujący montaż finansowy:

  • 40% kosztów zadania – Województwo Mazowieckie
  • 40% kosztów zadania – Miasto Mława
  • 20% kosztów zadania – ROD.

 

Źródło/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: