MŁAWSKO-ŻUROMIŃSKI MAGAZYN “PORY ROKU” JUŻ DOSTEPNY :)

MŁAWSKO-ŻUROMIŃSKI MAGAZYN “PORY ROKU” JUŻ DOSTEPNY :)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania mławsko – żuromińskiego magazynu “Pory Roku”. Znajdziecie w nim wiele tematów poświęconych ekologii oraz problematyce związanej z gospodarką odpadami. Dowiecie się również dla czego wilki panicznie boją się ludzi i czy warto być dumny, że jest się z Mławy. Szukajcie nas w najlepszych spożywczych punktach sklepowych oraz punktach użytku publicznego. Pamiętajcie, że magazyn jest bezpłatny !!! 🙂

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: