MŁODY MĘŻCZYZNA ZGINĄŁ POD KOŁAMI POCIĄGU!!!

MŁODY MĘŻCZYZNA ZGINĄŁ POD KOŁAMI POCIĄGU!!!

27 października w godzinach popołudniowych na terenie gminy Sońsk młody mężczyzna poniósł śmierć pod kołami pociągu Pendolino.

Źródło: KPP Ciechanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: