MOBILNE TESTY NA KORONAWIRUSA W MŁAWIE, ŻUROMINIE I PŁOŃSKU

MOBILNE TESTY NA KORONAWIRUSA W MŁAWIE, ŻUROMINIE I PŁOŃSKU

W Polsce uruchomiono już 469 mobilnych punktów pobrań. Na Mazowszu działają m.in. w Warszawie, Sierpcu, Płońsku, Żurominie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach czy w Mławie. Punkt pobrań drive-thru odpowiada tylko za pobranie wymazu, który w celach diagnostycznych zostaje przekazany dalej do laboratorium z listy wskazanej przez NFZ. Po wykonaniu badania można zobaczyć wynik na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl. Poinformuje też o nim lekarz POZ, który wystawiał skierowanie. Udając się do punktu drive-thru koniecznie musimy zabrać ze sobą dowód tożsamości, będzie potrzebny numer PESEL. Nie ma żadnych wcześniejszych zapisów, nie obawiajmy się kolejek.

Kto może skorzystać?

  • osoby ze skierowaniem od lekarza POZ,
  • osoby zwolnione z odbywania obowiązkowej kwarantanny,
  • osoby ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową,
  • osoby ze skierowaniem za pośrednictwem systemu informatycznego,
  • osoby, które przed 14 marca 2020 r. rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, po 13 marca przerwały to leczenie lub rehabilitację, jeszcze przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
  • opiekun dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: