MODERNIZACJA BOISKA PRZY “TRÓJCE”

MODERNIZACJA BOISKA PRZY “TRÓJCE”

Jeszcze tej wiosny powinniśmy się cieszyć z odnowionego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie. Modernizacja obejmuje m.in. wymianę wyposażenia i nawierzchni boiska. Wymiary zewnętrzne obiektu nie ulegną zmianie.

Zakres modernizacji obejmuje wymianę wyposażenia boiska (boisko będzie służyło głównie do piłki ręcznej z bramkami, ale dodatkowo zostanie wyposażone w cztery kosze do koszykówki, dzięki czemu powstaną symetrycznie na połowach boiska dwa miniboiska do koszykówki), wymianę nawierzchni na poliuretanową syntetyczną EPDM, modernizację odwodnienia liniowego wraz z rozbiórką odwadniających koryt betonowych i utwardzeniem kostką betonową terenu pomiędzy boiskiem sportowym a trybuną, budowę ogrodzenia panelowego malowanego proszkowo na trzech krawędziach oraz montaż siatki piłkochwytów.

Prace wykonuje wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma TORAKOL Sp. z o.o. z Radziejowa. Ich koszt wynosi 247 153,74 zł.Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie

    Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: