MONETA 2 ZŁ WARTA 2,5 TYS. ZŁ! SPRAWDŹ CZY TAKĄ POSIADASZ?

MONETA 2 ZŁ WARTA 2,5 TYS. ZŁ! SPRAWDŹ CZY TAKĄ POSIADASZ?

Kolekcjonerzy płacą fortunę, by stać się posiadaczami najbardziej oryginalnych monet, które zostały wybite niezgodnie ze wzorem.

  • Monety w jakiś sposób błędnie wybite podczas produkcji, np. z przesuniętym stemplem, orłem do góry nogami, takie rzeczy też się przekładają na cenę i to dość wyraźnie. Zamiast zwykłej monety mamy pieniądz za kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Najdroższy “destrukt” jaki mieliśmy, to była uszkodzona 2-złotówka. Podkładka montażowa wpadła pod stempel, została wmontowana, taka moneta wystawiona na aukcję osiągnęła cenę 2,5 tys zł – powiedział Damian Marciniak z Gabinetu Numizmatycznego w programie “Money. To się liczy”.

O tym jak można zarobić a uszkodzonych monetach – destruktach można dowiedzieć się osobiście wyszukując unikatowych monet na portalach aukcyjnych.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: Jerzy Górecki z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: