Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MONITORING W SZPITALU W ŻUROMINIE

Szpital SPZZOZ w Żurominie zrealizował w miesiącu styczeń 2021 r. zadanie wykonania systemu monitoringu wizyjnego w budynku głównym szpitala zgodnie z Umową Prewencyjną z PZU SA.

  • Całkowity koszt przedsięwzięcia to 88 700,00 zł.
  • Szpital z Funduszu prewencyjnego PZU SA z siedzibą w Warszawie uzyskał dofinansowanie w kwocie 69 867,00 zł.

Zadanie prewencyjne ma na celu zapobieganie zdarzeniom oraz zmniejszenie strat powodowanych przez kradzież i rabunek w mieniu oraz ochronę mienia przed kradzieżami.

 

 

Źródło: szpital-zuromin.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: