Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MOPS w Mławie otrzymał Certyfikat Aktywności Lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dn. 29.03.2022 r. podczas 38 Sesji Rady Miasta Mława otrzymał z rąk Pani Grażyny Gnatowskiej Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej na lata 2022- 2026.

Certyfikat Jakości CAL jest dokumentem wyróżniającym pracę instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie organizowania społeczności lokalnej (OSL). Certyfikat podkreśla sposób działania instytucji w środowisku lokalnym i oznacza wolę przyjęcia przez dany podmiot misji społecznościowej, polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców. Wskazuje na świadomie prowadzoną pracę, która włącza działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiający mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. CAL oznacza dążenie instytucji do stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości tradycji i kultury współczesnej. CAL akcentuje w działaniach instytucji znaczenie godności, solidarności i współpracy społecznej, akceptację różnorodności światopoglądowej oraz wolę włączenia obywateli w podejmowanie decyzji ich dotyczących. Praktycznym wymiarem realizacji misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez instytucję metodycznie uporządkowanego modelu pracy w społeczności lokalnej.

20220329_163106

 

źródło i foto/UM Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: