MOSiR Mława dołącza do #GaszynChallenge

MOSiR Mława dołącza do #GaszynChallenge

POMOC DLA GUCIA

MOSiR Mława dziękuje za nominację Burmistrzowi Miasta Mława.
Zebrane pieniądze przekazano na konto Gucia.
Zachęcamy do wsparcia zbiórki: https://zrzutka.pl/62mzrd
Do wyzwania nominowano:
– Klub Pływacki Płetwal Mława
– MKS Mławianka Mława
Poniżej link do filmiku:
Źródło i foto: MOSiR Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: