Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MOŻNA ZGŁASZAĆ CHĘĆ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało –  od czwartku można dopisać się do spisu wyborców, można również zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, do rejestru wyborców powinny wpisać się osoby, które np. w wyniku przeprowadzki zmieniły miejsce zameldowania i chcą na stałe zmienić również miejsce głosowania. Natomiast jeśli ktoś zmienia lokalizację tylko na czas wyborów i chce głosować, to powinien się dopisać do spisu wyborców w miejscu, w którym akurat wtedy będzie przybywał.

Poinformowano, że w przypadku wpisu do rejestru wyborców wniosek należy złożyć na stronie: (https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow).

“W tym przypadku kluczowe jest działanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpis nie następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy” – mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zaznaczono, że w przypadku wpisu do rejestru wnioskodawca musi przygotować: profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce naszego stałego zamieszkania. “Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku” – wyjaśnia szef MC.

Wskazano, że takim dodatkowym dokumentem może być np. mowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp. Napisano, że wniosek o wydanie profilu zaufanego można złożyć na stronie: (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany).

Jak czytamy w informacji, decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Informację wnioskodawca otrzyma pocztą tradycyjną lub na skrzynkę na koncie Mój GOV. “Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek” – napisano. Zaznaczono, że można się wpisać tylko do jednego rejestru wyborców, usługa jest bezpłatna. Podkreślono też, że e-usługa jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.

Resort wskazuje też że w przypadku jednorazowej zmiany miejsca głosowania do spisu wyborców można dopisać się na stronie

Jeśli chcecie zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie Was w miejscu zameldowania – dla Was przygotowaliśmy e-usługę (https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow).

“Żeby skorzystać z tej e-usługi potrzebny jest profil zaufany i adres, pod którym będziecie w dniu wyborów” – napisano.

Źródło/gazeta prawna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: