Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW DO TYTUŁU MŁAWIANIN ROKU 2020

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej przyjmuje już wnioski o przyznanie tytułu Mławianin Roku 2020. Kandydatury mogą zgłaszać do końca lutego 2021 r. organizacje oraz co najmniej pięćdziesięcioosobowe grupy mieszkańców.

Wniosek należy złożyć na piśmie w sekretariacie Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. Powinien on zawierać uzasadnienie wskazanej kandydatury, informację o dorobku kandydata w pracy zawodowej i społecznej, zgodę kandydata oraz co najmniej 50 czytelnych podpisów z adresem.

Przypomnijmy, że tytuł Mławianina Roku 2019 przyznano Janowi Łukasikowi (na zdjęciu z burmistrzem Sławomirem Kowalewskim, podczas uroczystości wręczenia aktu nadania tytułu).

 

 

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

One thought on “MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW DO TYTUŁU MŁAWIANIN ROKU 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: