Mutacja koronawirusa. Co nam grozi?

Mutacja koronawirusa. Co nam grozi?

Nowy szczep może być do 3-6 razy bardziej zakaźny od tego pierwotnie występującego. Wykryta w genomie wirusa mutacja nie czyni go jednak groźniejszym dla zdrowia.

Naukowców brytyjskiego Uniwersytetu Sheffield i amerykańskiego Uniwersytetu Duke doszli do takich wniosków, badając dane 999 brytyjskich pacjentów. Ci, którzy nosili w sobie nowy szczep, mieli w organizmie więcej cząsteczek wirusa, choć nie byli w gorszej kondycji niż pozostali.

Jednocześnie wyniki badań laboratoryjnych in vitro sugerują, że D614G może być do 3-6 razy bardziej zakaźny od pierwotnie występującego szczepu. Naukowcy zaznaczają, że aby w pełni zrozumieć konsekwencje mutacji, potrzebne będą dalsze analizy i badania.

Źródło: Polsta News

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: