Muzealne warsztaty cieszą się zainteresowaniem

Muzealne warsztaty cieszą się zainteresowaniem

Trwa kolejny tydzień wakacyjnych, muzealnych spotkań. Uczestnicy warsztatów w lot rozpoznają skrzydlatych mieszkańców parku oraz wybrane gatunki drzew i krzewów charakterystycznych dla naszego miejskiego zieleńca. W plenerze młodzi przyrodnicy z wielkim zaangażowaniem i przy życzliwym zainteresowaniu spacerowiczów uzupełniali karty zadań. Na warsztatach związanych z wystawą archeologiczną: „Średniowieczne elegantki” i „Bitewny ekwipunek wojów” rozmawialiśmy o tym, jak zmieniały się ozdoby i rzemiosło wojenne na przestrzeni wieków. Szklane paciorki na wystawie były inspiracją do stworzenia własnych naszyjników, a zawołania bitewne i intrygujące symbole graficzne – tarcz, które zostały zabrane przez uczestników zajęć do domów. W każdy czwartek odbywają się w muzeum warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Wojciecha Piechowskiego, dedykowane trochę starszym uczestnikom (10-14 lat), niezwykle ciekawe, wprowadzające w arkana sztuki. Warsztaty te prowadzą artyści malarze: Andrzej Panasiuk i Zdzisław Kruszyński.Tematyka bezpośrednio związana z Mławą, jej historią wybrzmi na zajęciach: „Pozdrowienia z Mławy”, „Mławskie opowieści”, czy „Spacer po mławskim rynku”, które  jeszcze przed nami, jak wiele innych spotkań. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat prowadzi Katarzyna Skorupa-Malińska.

źróło:MZZ

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: