Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

MUZEUM W MŁAWIE ZAPRASZA NA PIKNIK ARCHEOLOGICZNY

Dziś, 19 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 15:00 w parku miejskim odbędzie się Piknik Archeologiczny, zorganizowany przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w ramach Europejskich Dni Archeologii.

Podczas pikniku dla dzieci i młodzieży zaplanowano warsztaty: pracowania archeologa, opisywanie zabytków, sklejanie ceramiki, modele wykopu, zabytki i rekonstrukcje oraz stratygrafia.

Uczestnicy dowiedzą, jak wyjątkową i niezwykle interesującą nauką jest archeologia oraz poznają tajniki pracy archeologa. Wykopywanie, czyszczenie, konserwowanie i dokumentowanie – każda z tych czynności wymaga innych specjalistycznych przedmiotów. Odwiedzając stanowiska, będzie można poznać je wszystkie i usłyszeć o różnych technikach pracy na wykopaliskach. Na tym praca archeologa się nie kończy, odkryte artefakty trzeba opisać. Tego również nauczą się uczestnicy warsztatów. A także składania w całość uszkodzonych zabytków. W trakcie pokazu z wykorzystaniem płonącego modelu zobaczą, jak powstają różne nawarstwienia i co na ich postawie archeolodzy mogą powiedzieć o życiu ludzi w najdawniejszych czasach.

Wydarzenia, zorganizowane w ramach Europejskich Dni Archeologii, patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Mława, patronatem Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

 

Źródło: Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: