MYŚLISZ O NOWYCH UMIEJĘTNOŚCIACH? PLAN DARMOWYCH SZKOLEŃ PUP NA 2021R.

MYŚLISZ O NOWYCH UMIEJĘTNOŚCIACH? PLAN DARMOWYCH SZKOLEŃ PUP NA 2021R.

Jeśli jesteś osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako bezrobotny, możesz wziąć udział w szkoleniu grupowym  lub wystąpić do Urzędu o sfinansowanie kursu/kursów podnoszących Twoje kwalifikacje zawodowe. Wystarczy iść do Urzędu Pracy, dopytać o szczegóły.

Jeśli Urząd Pracy przychyli się pozytywnie downiosku, szkolenie zostanie przez Urząd opłacone w całości, a Ty nabędziesz nowe umiejętności z wybranego przez siebie zakresu. Przejrzyj naszą ofertę, zobacz co Cię interesuje i zainwestuj odrobinę czasu by nauczyć się czegoś nowego.

W celu zapoznania się z planem szkoleń kliknij w link poniżej:

https://mlawa.praca.gov.pl/documents/1842611/0/Plan%20szkole%C5%84%20na%202021%20rok/5dea9e5a-91ac-472b-b45d-bc0c35c8c920?t=1612777785490

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: