MYŚLISZ, ŻE TWOJE DZIECKO JEST BEZPIECZNE? [VIDEO]

MYŚLISZ, ŻE TWOJE DZIECKO JEST BEZPIECZNE? [VIDEO]

Telefon komórkowy z dostępem do internetu ma już  niemal pierwszoklasista i stało się to normą społeczną. Za przyzwoleniem rodziców już najmłodsi zapoznają się z tajnikami jakie oferuje im internet. Niestety nie zdając sobie sprawy jakie zagrożenia niesie to ze sobą. Bądźmy uważni!

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: