NA 48 SKONTROLOWANYCH UJAWNIONO 27 WYKROCZEŃ

NA 48 SKONTROLOWANYCH UJAWNIONO 27 WYKROCZEŃ

W piątek, 31 lipca br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Mławie, prowadzili działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”. Celem działań jest uświadamianie kierujących pojazdami, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

W trakcie prowadzonych działań skontrolowano 48 kierujących, w tym 4 motocyklistów. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili 27 wykroczeń – przekroczenie dozwolonej prędkości. Działania te miały na celu zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dlatego też funkcjonariusze oprócz pomiaru prędkości kontrolowali czy kierujący są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Prędkość, brawurowa jazda i niewłaściwe wykonywanie manewrów to główne przyczyny najgroźniejszych wypadków drogowych, dlatego policja cyklicznie prowadzi akcje kontrolne, takie jak lipcowy piątek. Działania prowadzone są systematycznie.

Źródło: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: