NA DRODZE W MŁAWIE LEŻAŁ Z RANĄ GŁOWY. DLACZEGO NIE POJAWIŁA SIĘ KARETKA?

NA DRODZE W MŁAWIE LEŻAŁ Z RANĄ GŁOWY. DLACZEGO NIE POJAWIŁA SIĘ KARETKA?

Mężczyzna leżał z raną głowy na drodze na ul. Nowowiejskiego w Mławie. Pojawiły dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej i udzieliły mu pomocy. Zabrakło karetki.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Okazało się, że wszystkie zespoły ratownictwa medycznego prowadzą działania w innych częściach powiatu, dlatego na miejsce zdarzenia udały się dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Udzielono mu fachowej pomocy. Rany nie były groźne i nie wymagały transportu do szpitala. Policja informuje, że mężczyzna był pijany, potknął się i dlatego nie mógł wstać.

Źródło: se.pl

Foto: Wolfgang Claussen z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: