Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

O pół miliona mniej na oświatę!

Minister Edukacji Narodowej przekazał nam informację o obniżeniu kwoty subwencji oświatowej w stosunku do planów z października 2019 r.Koszty miasta na oświatę wzrastają w tym roku dokładnie o 434 935 zł.

Jeszcze w lutym planowana subwencja na wszystkich uczniów szkół podstawowych w Mławie wynosiła 24 370 528 zł. Na podstawie przesłanych przez Ministra Edukacji Narodowej informacji tworzony był budżet mławskiej oświaty i całego miasta. Na tej podstawie służby finansowe wyliczyły, że średnio do kształcenia każdego ucznia w publicznych podstawówkach miasto w tym roku dopłaci 2 683,46 zł.

Jednakże ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej uległa zmianie i Miasto Mława otrzyma o 434 935 zł mniej środków w stosunku do kwoty planowanej na początku roku.

Szkoły to jeden z elementów kształcenia dzieci na ścieżce edukacyjnej. Placówki szkolne poprzedzają żłobki i przedszkola, które wymagają jeszcze większych nakładów finansowych ze strony miasta.

Przypomnijmy, że koszt utrzymania jednego dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto wynosi 17 218,80 zł rocznie, a dotacja na ten cel – 1485 zł na dziecko rocznie. Tym samym do opieki żłobkowej miasto dokłada 15 733,80 zł na dziecko – ogółem 472 014 zł rocznie.

Natomiast utrzymanie jednego dziecka w przedszkolu kosztuje 9 590,31 zł rocznie, dotacja zaś – 1 350,67 zł na przedszkolaka. W związku z tym miasto – uzupełniając deficyt – dopłaca do każdego dziecka 8 239,64 zł, czyli 9 351 991,40 zł rocznie.

Jeszcze wczoraj pisaliśmy, że w tym roku do systemu oświaty Miasto Mława będzie musiało dopłacić z budżetu 16 639 993,80 zł. Dziś już wiemy, że kwota ta będzie wyższa i wyniesie dokładnie 17 074 928,80 zł.

źródło:Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: