Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Na terenie Mławy planowane jest utworzenie dwóch nowych parków

Urząd Miasta Mława szuka wykonawcy  do inwestycji zagospodarowania terenów zieleni. Ogłoszono przetarg na realizację tych zadań.

Przy ul. Padlewskiego, przy stacji uzdatniania wody, zaplanowano posadzenie 150 drzew liściastych i 50 krzewów. Z kolei przy ul. Leszczyńskiego, w okolicach alei świętego Wojciecha przybędzie kilkanaście drzew i ponad tysiąc krzewów.

Szacunkowy koszt obu inwestycji wynosi 400 tys. zł. Połowa tej kwoty będzie pochodzić z dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego. Drzewa miałyby być posadzone najpóźniej jesienią.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: