NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH BĘDĄ NOWE INWESTYCJE

NA TERENIE OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH BĘDĄ NOWE INWESTYCJE

W dniu dzisiejszym prezesi działających na terenie Mławy rodzinnych ogrodów działkowych podpisali z burmistrzem Sławomirem Kowalewskim i skarbnik miasta Justyną Aptewicz umowy na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji zadań na terenie swoich ROD-ów. Jakie inwestycje dzięki nim zrealizują?
W drugiej po ubiegłorocznej edycji programu dotacji wniosek ponownie złożył każdy z czterech rodzinnych ogrodów działkowych funkcjonujących w Mławie. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym wnioskodawcy otrzymają po 20 tysięcy zł na realizację zaplanowanych zadań (10 tys. z budżetu Miasta Mława oraz 10 tys. z budżetu Województwa Mazowieckiego). Dzięki dotacjom Rodzinny Ogród Działkowy Za Torem będzie mógł wybudować parking, Rodzinny Ogród Działkowy 550-lecia Mławy – zrealizować II etap budowy alei dojazdowej z kostki brukowej, Rodzinny Ogród Działkowy Pod Lasem – poprawić dostęp do wody poprzez wymianę wodociągu i wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do działek, natomiast Rodzinny Ogród Działkowy Relaks – poprawić dostęp do wody poprzez zakup nowej pompy i zasuw do wody.
Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: