UWAGA!!!! Na Stefana Roweckiego ulatnia się gaz!

UWAGA!!!! Na Stefana Roweckiego ulatnia się gaz!

Na ulicy Stefana Roweckiego “Grota” – W miejscu dawnej zajezdni PKS czuć woń gazu ziemnego. Na miejsce zadysponowano 2 zastępy PSP Mława oraz 1 OSP Turza Mała. KDR podaje, że operator koparki podczas pracy maszyną uszkodził rurę z gazem, pogotowie gazowe jest już na miejscu, brak osób poszkodowanych.

Źródło/PSP Mława Opracowanie własne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: