NA WIZYTĘ W ZUS MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ PRZEZ INTERNET

NA WIZYTĘ W ZUS MOŻESZ UMÓWIĆ SIĘ PRZEZ INTERNET

Od 23 lipca br. znowu możesz elektronicznie zarezerwować wizytę w placówkach przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na PUE ZUS można zarezerwować wizytę w dowolnie wybranej placówce i wybrać dogodny dla siebie dzień i godzinę planowanej wizyty.

Wystarczy na swoim profilu PUE w „Panelu Ogólnym” wybrać zakładkę „Wizyty”, a następnie „Rezerwacja wizyty”.

Placówki przyjmują klientów od wtorku do piątku w godzinach 8:00–15:00, a w poniedziałki w godzinach 8:00–18:00.

Konto na PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu. Zrobisz to przez internet korzystając z Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

Źródło: zus.pl

Foto: William Iven z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: