Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NA ZLECENIE MIASTA ANKIETERZY PUKAJĄ DO NASZYCH DRZWI

W związku z realizacją przez Mławę projektu pod nazwą„Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława”, w listopadzie do domów jednorodzinnych w Mławie pukają ankieterzy, reprezentujący firmę Globaleco. Na zlecenia miasta przeprowadzają oni spis źródeł ciepła.

Ankieterzy pytają właścicieli nieruchomości między innymi o to, jaki piec posiadają i ile w domu jest źródeł ciepła. Chcą dowiedzieć się, czym palimy, jaka jest powierzchnia naszego domu oraz czy wykonaliśmy już jakąś termomodernizację lub co w tym zakresie zamierzamy zrobić w przyszłości.

Dane, które uzyskują, posłużą UM do przygotowania strategii działań związanych z niską emisją, w tym również do przygotowywania nowych programów pomocowych jak np. dofinansowania wymiany pieców węglowych na gazowe.

Ankieterzy podejmują próby rozmowy z mieszkańcami, chodzą po domach, proszą o kontakt telefoniczny lub mailowy. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej prosimy o życzliwość dla nich i pomoc w przeprowadzeniu badania, którego realizacja – zgodnie z założeniami projektu – powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Informacje w sprawie projektu pod nazwą „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława” można zdobyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mława (tel. 23 654 33 82 wew. 310).

Wzór ankiety przygotowały służby Marszałka Województwa Mazowieckiego. Miasto Mława pozyskało dotację w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020. Projekt jest w całości opłacany ze środków Samorządu Mazowsza.

 

Źródło/UM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: