Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NABÓR DO MŁODZIEŻOWEJ RADY SPORTU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Rozpoczął się nabór do I kadencji Młodzieżowej Rady Sportu. To organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, do którego zadań należy opiniowanie spraw z obszaru kultury fizycznej. Zgłoszenia w naborze można przesyłać do 14 kwietnia br. Dowiedz się czym jest Młodzieżowa Rada Sportu i w jaki sposób do niej aplikować!

Kto może wejść w skład Młodzieżowej Rady Sportu?

Członkami Rady mogą zostać uczniowie oraz studenci w wieku od 16. do 26. roku życia. W skład Młodzieżowej Rady Sportu wejdą 32 osoby (dwie z każdego województwa).

Jak zostać członkiem Rady?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan zgłoszenia wraz z życiorysem na adres Ministerstwa lub za pośrednictwem poczty e-mail. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć w materiałach pod ogłoszeniem.

Zgłoszenia pocztą:

Biuro Ministra Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
z dopiskiem ,,Młodzieżowa Rada Sportu”

Zgłoszenia e-mail:

mrs@msit.gov.pl  – w tytule e-maila prosimy wpisać: „Młodzieżowa Rada Sportu”

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, a także następujących kryteriów:

• zaangażowania kandydata w wolontariat;

• zaangażowania kandydata w społeczną działalność szkolną/studencką oraz w życie społeczności lokalnych i życie publiczne;

• osiągane przez kandydata wyniki w nauce oraz sporcie.

Zgłoszenia do 14 kwietnia 2022 r. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu e-maila lub data stempla pocztowego.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MSiT do 28 kwietnia br.

Młodzieżowa Rada Sportu

Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej sportu, w szczególności przedstawianie opinii i propozycji rozwiązań w obszarach planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych będących we właściwości Ministra Sportu i Turystyki. Kadencja Młodzieżowej Rady Sportu trwa rok.

 

 

 

 

 

Źródło i foto: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: