Nabożeństwa majowe, czy można się gromadzić?

Nabożeństwa majowe, czy można się gromadzić?

Maj to miesiąc Maryjny i właśnie się rozpoczął. O kontynuowaniu tradycji szczególnie teraz w tym wyjątkowym okresie apelował sam papież Franciszek.

-Drodzy Polacy, pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych.

W polskich kościołach nabożeństwa majowe odbywać się będą zgodnie z planem, z zachowaniem odpowiednich przepisów bezpieczeństwa. Ograniczenia związane z epidemią w kościołach i obiektach kultu mówią, że jedna osoba  może znajdować się na 15 m2. Należy również  pamiętać również o zasadzie zachowania dystansu pomiędzy uczestnikami – co najmniej 2 m od siebie.

Fot. Nadia Daukszewicz

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: