NADZÓR 3 RATOWNIKÓW NAD ZALEWEM RUDA

NADZÓR 3 RATOWNIKÓW NAD ZALEWEM RUDA

Od soboty 27 czerwca br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie sprawuje nadzór nad kąpieliskiem zalewu Ruda.

W akwenie przy plaży pracownicy MOSiR-u wyznaczył liniami bezpieczny obszar kąpieliska, z którego mogą korzystać miłośnicy rekreacji w wodzie. Codziennie – 7 dni w tygodniu – opiekę nad kąpiącymi się sprawuje 3 ratowników. Kąpielisko jest strzeżone w godzinach od 11:00 do 19:00. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie dba także o utrzymanie porządku na terenie, który dzierżawi (plaża i jej bezpośrednie sąsiedztwo). Pozostały obszar wokół zalewu Ruda należy do gmin Lipowiec Kościelny oraz Iłowo.

-Prosimy osoby, które wędkują, spacerują, jeżdżą rowerami lub plażują – aby dbały o porządek wokół zbiornika. Zostawiajmy do piękne miejsce zawsze w porządku. Śmieci prosimy zabierać do domów – podkreśla rzecznik prasowy UMM.

Źródło i fot.:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: