NAJLEPSI MATURZYŚCI NAGRODZENI

NAJLEPSI MATURZYŚCI NAGRODZENI

Tradycyjnie jak w latach poprzednich Starosta Powiatu Mławskiego Jerzy Rakowski nagradził maturzystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu dojrzałości. W tym roku była to piątka absolwentów naszych szkół. Odebrali oni nagrody podczas wczorajszej Sesji Rady Powiatu Mławskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Damian Kopka, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego, obecnie student Politechniki Warszawskiej na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka;

Paulina Hryciuk, absolwentka Technikum Nr 31 w Zespole Szkół Nr 1, obecnie studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Informatyka;

Monika Klejna, absolwentka Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2, obecnie studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Dietetyka;

Jakub Konarzewski, absolwent Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3, obecnie student Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Humanistyka Nowej Generacji;

Julia Weronika Florczak, absolwentka Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 4, obecnie studentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Gratulując wyników starosta Jerzy Rakowski odczytał jeden z listów skierowanych do nagrodzonych

– Otrzymana nagroda to u honorowanie pracy, systematyczności i trudu włożonego w zdobywanie wiedzy, które mają swoje odbicie w doskonale zdanym egzaminie dojrzałości. Kreatywność, zaangażowanie oraz pasja na każdym etapie rozwoju to kapitał na przyszłość. Jestem przekonany, że osiągnięte sukcesy pozwolą otworzyć drzwi do wymarzonej kariery. Jeszcze raz pragnę pogratulować znalezienia się w gronie najlepszych. Życzę, żeby włożony trud zawsze przynosił owoce, a pasja odkrywania tajemnic nauki stała się wyzwaniem do kolejnych poszukiwań źródła wiedzy i przyniosła dalsze zwycięstwa – czytał starosta Jerzy Rakowski.

Starosta podziękował też rodzicom obecnym podczas sesji a i nauczycielom za trud włożony w kształcenie młodych ludzi. Podkreślił, że te tak bardzo dobre wyniki niosą też poczucie dumy i satysfakcji dla rodziców i nauczycieli, bo wysiłek włożony w to by je osiągnąć był na pewno bardzo duży.

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: