Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

NAJNOWSZE WYTYCZNE. KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA TEST NA KORONAWIRUSA?

Jeszcze do niedawna na testy pod kątem obecności koronawirusa kierowane były osoby, u których występowały łącznie wszystkie 4 objawy COVID-19, czyli:
– gorączka
– kaszel
– duszności
– utrata węchu i smaku

Obecnie zostały zmienione zasady kierowania na testy, gdyż znaczna część chorych ma tylko dwa, a często nawet tylko jeden objaw zakażenia. Za “przypadki możliwe” uznaje się osoby potencjalnie chore. Są to pacjenci u których występuje przynajmniej jeden z wyżej wymienionych objawów. Z kolei za “przypadek prawdopodobny” uznane są osoby, które spełniają kryteria epidemiologiczne oraz kliniczne łącznie. Kryteria epidemiologiczne, to między innymi bliski kontakt z osobą zakażoną. Pod pojęciem bliskiego kontaktu należy rozumieć bezpośredni, fizyczny kontakt bez maseczki i bez zachowania odległości dwóch metrów przez dłużej niż 15 minut. Do grona osób spełniających to kryterium zaliczane są również osoby pracujące lub będące pensjonariuszami placówek opiekuńczych, w których wykryto obecność COVID-19.

Ostatecznie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: