NAJNOWSZY KOMUNIKAT MŁAWSKIEGO SANEPIDU. KOLEJNI OZDROWIEŃCY

NAJNOWSZY KOMUNIKAT MŁAWSKIEGO SANEPIDU. KOLEJNI OZDROWIEŃCY

Przez ostatnią dobę nie przybyła liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim w powiecie mławskim. A mamy trzech nowych ozdrowieńców. Łącznie wyzdrowiało już 7 osób. Sytuacja jest dosyć stabilna. Nie obserwujemy gwałtownego przyrostu osób chorych.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 18.08.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 18.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 421 / (34)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 19 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 8 / (1)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)27 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 7 / (3)

PPIS w Mławie informuje, że na terenie powiatu stwierdzono 27 osób, u których potwierdzono laboratoryjnie wynik dodatnim Covid-19 (w tym 7 ozdrowieńców).

Źródło: PPIS Mława

Foto: Andrey_and_Lesya z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: