Najnowszy sondaż. Kto wygra w II turze wyborów?

Najnowszy sondaż. Kto wygra w II turze wyborów?

Trwa kampania przed II turą wyborów prezydenckich. Liczyć się może każdy głos. Najnowszy sondaż IBRiS dla portalu WP wskazuje na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego.

Udział w wyborach prezydenckich zadeklarowało 65,4 proc. respondentów. Wydaje się, że frekwencja będzie bardzo duża.

Gdyby II tura wyborów prezydenckich odbyła się w niedzielę 5 lipca, na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 47,2 proc. ankietowanych. Wynik ten daje prezydentowi Warszawy przewagę nad ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą, na którego swój głos chce oddać 45,9 proc. respondentów.

6,9 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji na kogo zagłosuje w II turze wyborów prezydenckich. To właśnie o głosy tych wyborców toczy się obecnie najbardziej zaciekła walka.

Źródło: RMF24

Foto: Ulrike Leone z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: