NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W POLSCE, TROCHĘ SIĘ ZMIENIŁO

NAJPOPULARNIEJSZE IMIONA W POLSCE, TROCHĘ SIĘ ZMIENIŁO

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie listę najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom od stycznia do czerwca tego roku. Sprawdź, jakie są obecnie najpopularniejsze imiona dla dzieci, a jakie najrzadsze.

“Mamy zmianę na pozycji lidera, a dokładnie liderki, wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom!” – ogłosiło Ministerstwo Cyfryzacji. Na portalu Dane.gov.pl opublikowano właśnie zestawienie najpopularniejszych imion nadawanych od stycznia do czerwca tego roku.

Top 10 imion dla córek (dla porównania w nawiasie podano pozycję danego imienia w 2019 roku):

Julia – 3649 dziewczynek (w 2019 r. Zuzanna)

Zuzanna – 3639 (przed rokiem była to Julia)

Zofia – 3588 (3. miejsce również przed rokiem)

Hanna – 3364 (Maja)

Maja – 3244 (Hanna)

Lena – 2633 ( 6. pozycja również w 2019 r.)

Alicja – 2564 (to samo miejsce również w ubiegłym roku)

Oliwia – 2395 (Maria)

Maria – 2372 (Oliwia)

Laura – 2049 (Amelia)

Top 10 imion dla synów:

Antoni – 4037 (lider również w 2019 r.)

Jan –  3823 (również 2. miejsce)

Jakub –  3614 (nadal na 3. pozycji)

Aleksander – 3541

Franciszek – 3499 (Szymon)

Szymon – 3107 (Franciszek)

Filip  – 2744

Mikołaj – 2587

Stanisław – 2522 (Wojciech)

W tym roku najrzadsze imiona dla dziewczynek to: Rebeka, Lotta i Soraja, a dla chłopców: Zbyszek, Tymur i Platon.

“Wybierając imię dla potomka powinniśmy pamiętać, że według prawa, nie powinniśmy decydować się na imię ośmieszające. Co więcej, imię powinno wskazywać też na płeć dziecka. Jeśli nie zastosujemy się do tych zasad, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), w którym chcemy zarejestrować naszego potomka, może odrzucić nasz wybór” – przypomina resort cyfryzacji.

Źródło: fakt.pl

Foto: Andreas Wohlfahrt z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: