Najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem

Najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem

“Najtrudniejsze są wybory – nie da się wszystkiego zrobić naraz, bo budżet nie jest z gumy. Wiadomo, że kłania się tu sprawne planowanie, ale najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem”.

Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Wiśniewo, to kolejna osoba z cyklu rozmów pt. “Rozmowa z Wójtem”.

Rozmawiała Monika Siemianowska.

 

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?

Z Gminą Wiśniewo jestem związany od wielu lat, jako nauczyciel a potem dyrektor szkoły. Znam jej mieszkańców i teren gminy. Możliwość wystartowania wyborach była wyzwaniem, a pełnienie funkcji wójta gminy jest sprawdzianem dla mnie w kwestii np. zarządzania, planowania, czy też kontaktów międzyludzkich.

Co jest najtrudniejsze dla Pana w codziennej pracy?

Najtrudniejsze są wybory – nie da się wszystkiego zrobić naraz, bo budżet nie jest z gumy. Wiadomo , że kłania się tu sprawne planowanie, ale najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi z ze swoim problemem. Ciężko czasem wytłumaczyć właśnie, że wójt nie wszystko jednak może

Proszę podsumować pokrótce największe sukcesy i porażki przy pełnieniu funkcji Wójta

Sukcesy – cóż dopiero półtora roku kadencji, ale oczywiście już są np. rozwiązanie sporu o przejście sieci wodociągowej w Żurominku, przez prywatną działkę, przejęcie działek na drogę gminną we Wiśniewie, gdzie mieszkańcy nie mogli się porozumieć dobrych kilka lat, budowa parkingu i zagospodarowanie placu przy szkole i ośrodku zdrowia w Wiśniewie, modernizacja oświetlenia ulicznego w tym budowa linii oświetleniowej przy szkole w Starych Kosinach, organizacja Gminnego Dnia Dziecka w 2019 roku, itp. itd. wiele spraw nie mniej ważnych w każdej prawie miejscowości gminnej.

Jak wygląda Pańska współpraca z Radą Gminy?

Powiedzieć poprawnie to za mało. Uważam ,że bardzo dobrze. Nie ma w radzie podziałów np. politycznych czy tzw. opozycji. Radni choć reprezentują różne poglądy, działają razem na rzecz i w sprawach gminy.

Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach? Czy jest jeszcze dużo do zrobienia?

W takim dużym „gospodarstwie” jakim jest gmina, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Podłączenie  gazu zimnego na terenie całej gminy- cały czas trwają rozmowy i uzgodnienia w tym zakresie. Budowa chodników, naprawa dróg – roboty na kilka dobrych lat. Termomodernizacja budynków, oświetlenie solarne i inne.

Czy będzie Pan startował ponownie na funkcję Wójta?

5 lat to za krótko żeby zrealizować wszystkie plany i obietnice wyborcze, dopiero się rozkręcam mając nadzieję , że wyborcy ocenią moje działania i znowu mi zaufają.

Czy ma Pan jakieś hobby?

Oczywiście! Uprawiam sport np. gram w siatkówkę. Lubię i umiem też gotować. Podróże z rodziną sprawiają mi wiele przyjemności or, z praca  na przydomowej działce.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: