Najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem

Najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem

“Najtrudniejsze są wybory – nie da się wszystkiego zrobić naraz, bo budżet nie jest z gumy. Wiadomo, że kłania się tu sprawne planowanie, ale najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem”.

Grzegorz Woźniak, Wójt Gminy Wiśniewo, to kolejna osoba z cyklu rozmów pt. “Rozmowa z Wójtem”.

Rozmawiała Monika Siemianowska.

 

Dlaczego postanowił pan zostać wójtem?

Z Gminą Wiśniewo jestem związany od wielu lat, jako nauczyciel a potem dyrektor szkoły. Znam jej mieszkańców i teren gminy. Możliwość wystartowania wyborach była wyzwaniem, a pełnienie funkcji wójta gminy jest sprawdzianem dla mnie w kwestii np. zarządzania, planowania, czy też kontaktów międzyludzkich.

Co jest najtrudniejsze dla Pana w codziennej pracy?

Najtrudniejsze są wybory – nie da się wszystkiego zrobić naraz, bo budżet nie jest z gumy. Wiadomo , że kłania się tu sprawne planowanie, ale najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi z ze swoim problemem. Ciężko czasem wytłumaczyć właśnie, że wójt nie wszystko jednak może

Proszę podsumować pokrótce największe sukcesy i porażki przy pełnieniu funkcji Wójta

Sukcesy – cóż dopiero półtora roku kadencji, ale oczywiście już są np. rozwiązanie sporu o przejście sieci wodociągowej w Żurominku, przez prywatną działkę, przejęcie działek na drogę gminną we Wiśniewie, gdzie mieszkańcy nie mogli się porozumieć dobrych kilka lat, budowa parkingu i zagospodarowanie placu przy szkole i ośrodku zdrowia w Wiśniewie, modernizacja oświetlenia ulicznego w tym budowa linii oświetleniowej przy szkole w Starych Kosinach, organizacja Gminnego Dnia Dziecka w 2019 roku, itp. itd. wiele spraw nie mniej ważnych w każdej prawie miejscowości gminnej.

Jak wygląda Pańska współpraca z Radą Gminy?

Powiedzieć poprawnie to za mało. Uważam ,że bardzo dobrze. Nie ma w radzie podziałów np. politycznych czy tzw. opozycji. Radni choć reprezentują różne poglądy, działają razem na rzecz i w sprawach gminy.

Co będzie najważniejsze dla rozwoju gminy w najbliższych latach? Czy jest jeszcze dużo do zrobienia?

W takim dużym „gospodarstwie” jakim jest gmina, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Podłączenie  gazu zimnego na terenie całej gminy- cały czas trwają rozmowy i uzgodnienia w tym zakresie. Budowa chodników, naprawa dróg – roboty na kilka dobrych lat. Termomodernizacja budynków, oświetlenie solarne i inne.

Czy będzie Pan startował ponownie na funkcję Wójta?

5 lat to za krótko żeby zrealizować wszystkie plany i obietnice wyborcze, dopiero się rozkręcam mając nadzieję , że wyborcy ocenią moje działania i znowu mi zaufają.

Czy ma Pan jakieś hobby?

Oczywiście! Uprawiam sport np. gram w siatkówkę. Lubię i umiem też gotować. Podróże z rodziną sprawiają mi wiele przyjemności or, z praca  na przydomowej działce.

You May Also Like

One thought on “Najtrudniej odmówić człowiekowi, który przychodzi ze swoim problemem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: