Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Naucz się angielskiego lub rozwiń znajomość technik informacyjnych

Miasto Mława zaprasza na kursy języka angielskiego oraz kursy z zakresu technik informacyjnych (ICT) realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”. W zajęciach mogą wziąć udział osoby w wieku co najmniej 25 lat – mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie województwa mazowieckiego.

Oferujemy 180-godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym oraz 120-godzinne kursy z technik informacyjnych (ICT) zakończone egzaminem zewnętrznym. Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Preferowanymi uczestnikami zajęć są osoby: o niskich kwalifikacjach; zamieszkujące na wsi; w wieku 50+; z niepełnosprawnością.

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (lifelong learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu uczestnicy zajęć językowych wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych, zaproponowana opłata wynosi 0,25 zł za godzinę. Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych.

Gwarantujemy: wysoki poziom merytoryczny zajęć, grupy o małej liczbie uczestników, kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zapisy i informacje: Urząd Miasta Mława, Wydział Inwestycji, ul. Padlewskiego 13, tel.: 23 653 14 62 wew. 512, e-mail: rewitalizacja@mlawa.pl.

Szczegółowy regulamin i dokumenty do pobrania: bip.mlawa.pl/projekt/moje-kompetencje-moj-sukces.

Projekt „Moje kompetencje – mój sukces” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: