NAUCZYCIEL Z COVID-19! SZKOŁA W DZIAŁDOWIE PRZECHODZI NA NAUCZANIE ZDALNE! 146 OSÓB NA KWARANTANNIE!

NAUCZYCIEL Z COVID-19! SZKOŁA W DZIAŁDOWIE PRZECHODZI NA NAUCZANIE ZDALNE! 146 OSÓB NA KWARANTANNIE!

Zdalna nauka w zespole szkół w Działdowie. Nauczyciel zakażony koronawirusem był na weselu.

Od poniedziałku Zespół Szkół nr 1 w Działdowie za zgodą sanepidu przeszedł na zdalne nauczanie, po tym jak u jednego z nauczycieli wykryto zakażenie koronawirusem. Cała kadra nauczycielska i część uczniów są na kwarantannie.

W oficjalnym komunikacie dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie poinformowała, że – w oparciu o opinię powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu prowadzącego szkołę, tj. starostwa – placówka od 7 do 11 września przechodzi na tryb nauki zdalnej.

Dyrektor ZS nr 1 Tomasz Nąć powiedział, że przez tydzień cała kadra nauczycielska, czyli 51 osób będzie przebywać na kwarantannie, podobnie jak 95 uczniów z rodzinami.

Są to osoby, które miały kontakt z zakażonym nauczycielem. W poniedziałek był on na zebraniu rady pedagogicznej, we wtorek na rozpoczęciu roku szkolnego ze swoją klasą, a w środę prowadził zajęcia z siedmioma klasami liceum i technikum. Administracja szkoły, która nie miała styczności z pedagogiem, pracuje normalnie.

Nauczyciel otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa w piątek wieczorem. Wcześniej był na weselu. Po uzyskaniu informacji, że jeden z uczestników imprezy źle się czuje, sam zgłosił się do sanepidu. Od czwartku nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim. Zakażenie przechodzi bezobjawowo.

Działdowski zespół szkół w poniedziałek rano poinformował o sytuacji olsztyńskie kuratorium oświaty. W placówce uczy się w sumie 717 uczniów.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie działdowskim w dniu 6 września 2020 r.:

liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 59,

liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 2,

Liczba osób przebywających w izolatorium: 0,

liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 450,

liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID – 19: 7,

liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 7,

liczba osób poddanych kwarantannie EWP: 16.

Zgony: 1.

Wyzdrowiało 59 osób

 

Źródło: rmf24.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: