Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nawet 2,5 tys. zł świadczenia dla tych co zrezygnują z emerytury?

Decyzja rządu budzi wiele emocji. Zakłada istnienie dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych po 25 latach pracy. Projekt nowej ustawy zakłada, że w przypadku, kiedy mundurowi zdecydują się pracować, a emerytura pójdzie w odstawkę, otrzymają dodatek do pensji. Ma to skłonić ich do pozostawania w służbie.

Według ustawy zmiany miałyby wejść w życie 1 sierpnia 2020 roku. Chodzi o tych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, którzy zdecydują się pozostać w służbie mimo nabycia prawa do emerytury. W komunikacie przeczytać można, że wprowadzenie dodatku ma na celu zatrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy, a tym samym poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służbie Więziennej.

Dodatek motywacyjny będzie przyznawany zamiast emerytury:

  1. Po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie.
  2. Po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Dodatek ma przysługiwać funkcjonariuszom:

  1. Uzyskującym pozytywną opinię służbową,
  2. Przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Władze zapewniają, że dodatek nie będzie wliczany do podstawy emerytury oraz innych nagród i odpraw, jakie przysługują funkcjonariuszom.

Źródło: biznesinfo.pl

Foto: Artur Łuczka z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: