Nidzica. Pomoc przyleciała z nieba

Nidzica. Pomoc przyleciała z nieba

“Się kręci” temat wokół koronawirusa. Propagowanie noszenia maseczek jak widzimy odbywa się na wielką skalę. Helikopter w Nidzicy to niecodzienny widok. 41 tys. maseczek otrzymało miasto z rąk wiceprezesa firmy Wipasz.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: