NIE BĘDZIE KWESTY NA CMENTARZU

NIE BĘDZIE KWESTY NA CMENTARZU

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej informuje, że  rezygnuje z przeprowadzenia kwesty na cmentarzu Św.  Wawrzyńca w  Mławie w dniach  1. i 2. listopada 2020 r.

Powodem są obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa oraz troska o zdrowie darczyńców.

Jednocześnie zarząd informuje, że na miarę  możliwości finansowych będzie kontynuował działania służące ratowaniu zabytkowych grobów.

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: