Nie będzie ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach

Nie będzie ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach

Ważne! Poluzowanie obostrzeń na pływalniach. Kolejne ograniczenia będą zniesione.

Projekt Rady Ministrów zakłada zniesienie ograniczenia liczby uczestników zajęć na basenach.
Podniesiono też limit publiczności do 50 proc. liczby miejsc przewidzianych. Zadecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych. Łatwiej będzie także korzystać z aquaparków, gdzie będzie wprowadzony 75 procentowy limit obłożenia.

Nowe rozporządzenie przewiduje, że trybuny nie tylko obiektów otwartych, ale także hal sportowych będą mogły być zapełniane w połowie. Wciąż obowiązywać będzie nakaz zakrywania maseczką nosa i ust,choć utrzymywany dystans społeczny zostanie skrócony 2 do 1,5 m.

Projekt przewiduje, że generalnie w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie – z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej, liczby osób – będzie mogło brać udział nie więcej niż 300 uczestników. W tym limicie nie uwzględniane będą osoby zajmujące się bezpośrednio obsługą wydarzenia.

Wprowadzono zapis dotyczący Tour de Pologne UCI World Tour, który będzie rozgrywany bez udziału publiczności.

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać 4 sierpnia 2020 r.

Źródło: Przegląd Sportowy

Foto: siemiano

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: