NIE CHCESZ SIĘ ZASZCZEPIĆ? PRACODAWCA MOŻE CIĘ ZWOLNIĆ?

NIE CHCESZ SIĘ ZASZCZEPIĆ? PRACODAWCA MOŻE CIĘ ZWOLNIĆ?

Przed nami jesień, sezon grypowy. Sytuacja w tym roku jest wyjątkowa i dużo gorsza niż w latach ubiegłych. Spowodował to koronawirus, który towarzyszy nam od wczesnej wiosny. Sczepienie na grypę nie jest obowiązkowe, jednak jak donosi portal Rzeczpospolita, sytuacja w tym sezonie możne wyglądać zupełnie inaczej. Szczepienie na grypę może stać się czymś, czego wymagać będzie od nas pracodawca. Jednak musi on zapewnić bezpłatną szczepionkę dla pracownika. Tym samym, jeśli pracownik nie podda się szczepieniu, może być to podstawą do przeniesienia na inne stanowisko, a nawet zwolnienia – pisze “Rzeczpospolita”.

Obowiązkowe szczepienia w miejscu pracy są usankcjonowane prawnie, co wynika z art. 222 Kodeksu pracy: W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

W tej chwili w Polsce obowiązkowo szczepić muszą się osoby, które:

  • mają bliski kontakt z dziećmi do szóstego miesiąca życia,
  • są przewlekle chory i starsze,
  • pracują w służbie ochrony zdrowia, czy też jako funkcjonariusze publiczni.

Zaszczepić powinni się również ci, którzy pracują i przebywają w dużych skupiskach ludzi.

 

 

Opracowani /własne

Obraz Jason Taix z Pixabay

Źródło/Rzeczpospolita

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: