Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Nie masz oznakowanej posesji- zapłacisz grzywnę

Właściciel, użytkownik lub administrator posesji, nieruchomości zabudowanej, zobowiązany jest do oznakowania posesji stosowną tabliczką z numerem. Jej brak – wynikający czasami z braku wiedzy i świadomości, a czasami będący zwykłym zaniedbaniem może utrudnić pracę służbom ratunkowym, dla których cenna jest każda minuta.

Dlaczego powieszenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest tak ważne? Odpowiedź jest prosta, ponieważ przyspiesza działanie służb ratunkowych. Często zdarza się, że wezwana na pomoc policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe – ma kłopot z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

Powody braku tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości są różne. Czasami to brak wiedzy i świadomości, a czasami wynika ze zwykłego zaniedbania. Dopilnujmy, by na naszej posesji czy budynku znalazła się tabliczka z numerem porządkowym. Pamiętajmy, że numeracja budynków jest bardzo ważna, dlatego musi być czytelna i podświetlona.

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nawą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: