NIE WSZYSCY SĄ ŚWIADOMI TEJ OPŁATY. TERAZ PODATEK JESZCZE WZROŚNIE

NIE WSZYSCY SĄ ŚWIADOMI TEJ OPŁATY. TERAZ PODATEK JESZCZE WZROŚNIE

Podatek od psa to kolejna należność, która wzrośnie w przyszłym roku.

Opłatę pobierają gminy, które samodzielnie wyznaczają jej wysokość. Ministerstwo Finansów wskazuje tylko maksymalną kwotę, której nie może przekroczyć gminny podatek od psa. To właśnie ona wzrośnie w 2021 r.

Business Insider Polska podaje, że w 2021 r. górny limit będzie wynosił 130,30 zł rocznie za jednego czworonoga. Oznacza to podwyżkę rzędu ok. 5 zł – w tym roku w ramach podatku od psa należy przekazać 125,40 zł. Jeszcze rok temu maksymalna kwota wynosiła 123,18 zł, a w chwili wprowadzenia opłaty – zaledwie 100 zł. Pełną kwotę musi uregulować właściciel, którego pies urodził się w pierwszej połowie roku. W przypadku narodzin w drugiej przekazuje połowę pieniędzy. W nie wszystkich gminach podatek obowiązuje (przeważnie w tych miejszych). Osoby zwolnione to: niepełnosprawni  z psem przewodnikiem, po 65 roku życia, objęte podatkiem rolnym oraz członkowie przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych (jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP). Pieniądze pobierane w ramach podatku od psa są przekazywane na cele związane bezpośrednio z czworonogami.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: