NIE ŻYJE WÓJT GMINY SZYDŁOWO WIESŁAW BOCZKOWSKI

NIE ŻYJE WÓJT GMINY SZYDŁOWO WIESŁAW BOCZKOWSKI

Zmarł Wiesław Boczkowski, wójt Gminy Szydłowo w wieku 64 lat.  Funkcję Wójta Gminy Szydłowo pełnił nieprzerwanie od 2002 roku.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiesława Boczkowskiego

Rodzinie i Przyjaciołom oraz pracownikom Urzędu Gminy w Szydłowie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zespół redakcyjny Mława Press

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: